نام رسمی شرکت

شرکت کشت و صنعت و دامپروری

ایستگاه آسمان فارس

شرکت در سال 1399 با عنوان تجاری ” شرکت کشت و صنعت و دامپروری ایستگاه آسمان فارس ” با ریاست جناب محمد هادی محمدی و شماره ثبت 3270 و شناسه ملی 1400514697 به ثبت رسیده .

شرح فعالیت شرکت در اساسنامه خود کاشت – داشت و برداشت محصولات کشاورزی- خشک کنی و پوست کنی و بسته بندی محصولات – خرید و فروش محصولات کشاورزی – تولید و بوجاری بذر گندم و جو  – سبزیجات و حبوبات و تولید محصولات گلخانه ای – دامپروری در غالب گاوداری صنعتی و سنتی و تولید خوراک دام و طیور و آبزیان – تولید محصولات لبنی – آبیاری تحت فشار و قطره ای و بارانی و ساخت استخر های پلیمری با رعایت قوانین مصوب.

شرح فعالیت فعلی

شرکت در زمان کنونی با تمرکز بر تولیدات بذری گندم اصلاح شده در حال فعالیت و تولید و توزیع همینطور خرید و فروش و بوجاری تحت نظارت مرکز تحقیقات کشاورزی میباشد.

تولیدات بذر فعلی شرکت

سیروان – فرین – ذهاب – صدرا

بذر های اختصاصی و در حال تولید شرکت آسمان هستند .

محصولات ما

بذر گندم سیروان

رقم گندم نان محتمل خشکی اخر فصل و مناسب کشت در مزارع آبی مناطق معتدل ایران

سال معرفى: ١٣٩٠

مناطق مناسب کشت: مزارع مواجه با تنش رطوبتی آخر فصل در مناطق معتدل کشور از جمله استانهای تهران، البرز، خراسان،فارس، اصفهان، لرستان، کرمانشاه، سمنان و یزد و ساير مناطق معتدل

بذر گندم فرین

با پتانسیل عملکرد مناسب، کیفیت نانوایی خوب و مقاومت به بیماری زنگ زرد
جهت كشت در مزارع گندم آبى مناطق معتدل كشور

سال معرفى: ١٣٩٨

بذر گندم ذهاب

رقم گندوم دوروم مناسب کشت در دیمزا های مناطق معتدل و گرم کشور

گندم ذهاب با پتانسیل عملكرد و پايدارى بالا، كيفيت خوب سمولينا،
وزن هزار دانه و ارتفاع بوته مناسب، زودرسی و مقاومت در برابر ورس،
بیماریها و آفات، برای کشت در دیمزارهای معتدل و گرم کشور معرفی
گردید.

 

بذر گندم صدرا

رقم جدید گندم نان مناسب برای دیمزا های سرد و معتدل کشور

گندم صدرا حاصل از تلاقى لاين Azadi/Azar به عنوان والد ماده ورقم
سرداری به عنوان والد گرده دهنده بوده و از ویژگیهای زودرسی، عملکرد
دانه و وزن هزار دانه بالا، مقاومت به ورس، کیفیت نانوایی مطلوب و تحمل
به تنشهای سرما وخشكی برخوردار است.

تلفن تماس با ما
9807191022101+ / 09396051385

کیلومتر 16 جاده پتروشیمی شیراز به سمت اقلید