نام رسمی شرکت

کشت و صنعت و تولیدی

ارمغان بذر آسمان

شرکت در سال 1400با عنوان تجاری ” شرکت کشت و صنعت و تولیدی ارمغان بذر آسمان ” با ریاست جناب محمد هادی محمدی و شماره ثبت 3409و شناسه ملی 14010452015به ثبت رسیده .

شرح فعالیت شرکت در اساسنامه خود ماشت و داشت و برداشت کلیه محصولات کشاورزی و بسته بندی محصولات کشاورزی – خرید و فروش کلیه محصولات کشاورزی- تولید و بوجاری بذر گندم و جو و سبزیجات و حبوبات و محصولات گلخانه ای با رعایت قوانین و مقررات مصوب کشور .

شرح فعالیت فعلی

خرید و فروش محصولات کشاورزی از جمله ذرت دانه ای و گندم بعلاوه عقد قرارداد با کشاورزان پیشرو و تولید کننده بذر و خریداری بذر گندم در ارقام مختلف و بوجاری و بسته بندی بذر خریداری شده زیر نظر جهاد کشاورزی استان فارس و موسسه تحقیقات و ثبت گواهی بذر و نهال استان فارس.

تولیدات فعلی بذر شرکت

سپند – برات – سارنگ

بذر های اختصاصی و در حال تولید شرکت ارمغان هستند .

محصولات ما

بذر گندم سپند

رقم گندم دوروم مناسب کشت برای دیمزا های مناطق معتدل کشور

سال معرفى: 1399

عملکرد دانه بالا و متحمل به تنش خشکی و گرمای اخر فصل – کیفیت خوب برای سمولینا و مقاوم به بیماری زنگ زرد

بذر گندم برات

مناسب مناطق گرم و خشک جنوب کشور بخصوص مناطقی که بیماری های ویژه مثل زنگ زرد محدود کننده کشت گندم است مثل مناطق شمالی خوزستان و جنوب فارس و مناطق گرم استان های لرستان کرمان و کرمانشاه

سال معرفى: 1394

بذر گندم سارنگ

رقم گندم نان مناسب برای کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور

مناطق شمالی و جنوبی خوزستان و مناطق جنوبی استان فارس و سیستان و بلوچستان و مناطق گرم استان لرستان و کرمان و کرمانشاه و ایلام.

تلفن تماس با ما
9807191022101+ / 09176050825

کیلومتر 16 جاده پتروشیمی شیراز به سمت اقلید