نام رسمی شرکت

تولیدی

بذر جو محمدی

شرکت در سال 1400با عنوان تجاری ” تولیدی بذر جو محمدی ” با ریاست جناب محمد هادی محمدی .

شرح فعالیت شرکت در اساسنامه خود ماشت و داشت و برداشت محصولات کشاورزی و بسته بندی محصولات کشاورزی – خرید و فروش تولید و بوجاری بذر  جو  با رعایت قوانین و مقررات مصوب کشور .

شرح فعالیت فعلی

خرید و فروش تولید و بوجاری بذر  جو  با رعایت قوانین و مقررات مصوب کشور .

تولیدات فعلی بذر شرکت

ارمغان– بهرخ – جلگه – مهر – بهدان – گلشن

بذر های اختصاصی و در حال تولید شرکت ارمغان هستند .

محصولات ما

بذر جو ارمغان

سال معرفى: 1395

رقم جو آبی با عملکرد و سازگاری بالا مناسب برای کاشت در مناطق معتدل کشور

بذر جو به رخ

رقم جو آبی با سازگاری وسیع برای اقلیم معتدل و مناسب برای تولید مالت

مناسب اقلیم معتدل شامل استان های تهران-البرز-خراسان رضوی-فارس-اصفحان-یزد-کرمان و بخش هایی از استان های کرمانشاه-مرکزی و قزوین.

بذر جو جلگه

رقم جو آبی با سازگاری و عملکرد بالا مناسب کاشت در اقلیم سرد کشور

مناسب مناطق و اراضی پر پتانسیل اقلیم سرد کشور شامل استان های اردبیل-کردستان-لرستان-چهار مهال و بختیاری-اصفحان-کرمان-خراسان رضوی- خراسان شمالی.

بذر جو مهر

رقم جو آبی متحمل به تنش شوری جهت کشت در مناطق معتدل کشور

مناسب مناطق شور در اقلیم معتدل

بذر جو بهدان

از خصوصيات بارز رقم زراعى جو بهدان مى توان به سازگارى و
پايدارى توليد در شرايط خشك وگرم مناطق ديم گرمسير كشور
اشاره كرد كه از انتقال كارآمدتر مواد حاصل از فتوسنتز در شرايط
تنش خشكى به سبب پايدارى بيش تر سبزينگى برك ها ناشى مى شود.

بذر جو گلشن

رقم جدید جو آبی متحمل تنش شوری جهت کشت در مناطق معتدل کشور

تلفن تماس با ما
9807191022101+ / 09365413412

کیلومتر 16 جاده پتروشیمی شیراز به سمت اقلید